LUNDIN NORWAY

Etter å ha funnet et av norges største oljefunn har Lundin Norway satt i gang en stor rekrutteringskampanje. Det er Bønes Virik som bistår dette arbeidet. De ønsket å lage tradisjonell annonsekampanje i landets største aviser. De rykket inn annonser i disse aviser: Dagens Næringsliv, Verdens Gang, Bergens Tidene, Adresseavisen, Aftenposten og Teknisk Ukeblad, med et samlet opplag på over 800.000 eksempelarer.

Comments are closed.

Lundin Norway - Annonse med QR-kode i de største avisene

Hver annonse har fått sin unike kode
1

 

For hver avisannonse genererte vi en unik QR-kode vor hver annonse var koblet opp til teller slik at vi kunne følge utvilingen og kontinuerlig følge med på responsen. Dermed vet vi nå med sikkerhet hvor annonsen ga det beste resultatet! Veldig spennende å følge med på dette og svaret er selsaagt konfidensielt.

 

 


Scann QR-kode med smarttelefon; Android eller Iphone - Lundin Norway

2
Scan QR-kode

 

Med en smarttelefon (iPhone, Android osv.) kan man
scanne QR-kodenfor å komme direkte til stillingsoversikten.

Du trenger:
- En smarttelefon type: Android, iPhone eller lignende.
- En applikasjon som kan tolke QR-koder
(Barcode scanner for Andriod) (i-nigma for iPhone).

 

 

QR-koden peker til mikrosiden til Lundin Norway

3
QR-koden peker til mikrosiden

 

Denne gangen peker altså QR-koden direkte til en mikroside hvor alle stillingene listes opp. Det er også mulig å legge inn ferdigutfylt informasjon innbakt i QR-koder som navn, adresse og e-post.

Spennende?
- Kontakt oss på post@helli.no for mer informasjon.